FIJL Militanlarının İdamı

1943 yılının Nisan ayında, Faşist Franco iktidarına karşı direnişe geçmiş bir grup anarşist tutuklandı ve Modelo Hapishanesi’ne gönderildi. Dokuz kişiden oluşan bu grup faşizme direnen onbinlerce isimsiz silahlı örgütlenmeden sadece biriydi. Juventudes Libertarias’a (Özgürlükçü Gençlik) bağlı olarak hareket eden grubun üyeleri, 1900’lü yılların başında Primo de Rivera diktatörlüğüne karşı mücadele eden yoldaşlarıyla benzer bir devlet şiddetiyle karşılaştılar. Kazıklara bağlanıp boğularak katledildiler. Hikayeleri yıllar sonra “Unknown Heroes: Biographies of Anarchist Resistance Fighters” (İsimsiz Kahramanlar: Anarşist Direniş Savaşçılarının Biyografileri ) adıyla yayınlandı.

1903 Hollanda Demiryolu Grevleri

İşçi hareketinin, hemen her ülkede örgütlenen genel grevlerle dolu tarihinin yazıldığı yıllarda Hollanda’da sendikalar ve işçi örgütlenmeleri büyük oranda anarko-sendikalizmin etkisindeydi. Bu etkinin bir sonucu olarak 1903 yılında anarşist National Arbeids Secretariaat (NAS) Sendikası’na üye demiryolu işçilerinin başlattığı bir grevler süreci örgütlendi. Örgütlenme ve sendika kurma yasaklarına karşı direniş için başlayan grevler, sendika üyeliğinin serbest bırakılmasıyla zaferle sonuçlandı. Ancak sonrasında devlet, grevleri örgütleyen anarşistlere saldırmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden güç kazanan NAS, farklı isimler altında çalışmalarına devam etti.

1918 Lima Genel Grevi

Dünyanın hemen her yerinde “Günde 8 Saat” iş talebiyle sürdürülen mücadelede anarşistlerin etkisi büyüktü. 1918’in Aralık ayında Lima’daki El Inca fabrikasında kadınlar ve çocuklar için 8 saatlik iş günü yasasıyla başlayan grev bütün bir Peru ekonomisini sarsacak genel bir greve dönüştü. El Inca fabrikasında başlayan grevin sloganı “Sadece kadınlar için değil, bütün işçiler için 8 saat”ti. Grev özellikle tekstil sektöründe geniş bir yankı buldu. Vitarte ve El Inca fabrikalarındaki işçiler, 20 Aralık tarihinde genel grev çağrısı yaptı. İlerleyen haftalarda La Victoria, La Union, ve El Progreso fabrikalarındaki işçiler de greve katıldı. Öğrenci Federasyonu’nun da destek verdiği grev 15 Ocak tarihine dek sürdü ve tüm taleplerin kabul edilmesiyle birlikte zaferle sonuçlandı.

 

Gazetemizde yayınlanan tüm yazılara arşiv bölümünden ulaşabilirsiniz.

Etiketler:

Giriş
Login